header foto header foto
 

Club van 50

Club van 50

Ons doel:
 • Ondersteuning, zowel financieel, facilitair of anderszins, van de Hockey Club Kampen en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, echter toegespitst op onze jeugdleden.
 • De gehele opbrengst komt ten goede aan de jeugdleden. De verdeling van de middelen zal tijdens de jaarlijkse vergadering in gezamenlijkheid worden bepaald. Daarnaast heeft de jaarlijkse vergadering tot doel sponsors, leden en oud-leden met elkaar in contact te brengen en zo de betrokkenheid bij de club te vergroten.

  Wat krijgt u ervoor terug:
  • Ondersteuning van de door u gekozen jeugdprojecten binnen de vereniging.
  • Een vermelding op het "club van 50” bord in de kantine en op de website.
  • Jaarlijks een vergadering met het bestuur van de club van 50 tijdens een gezellig samenzijn.
  • Het belangrijkste; als lid van de club van 50 draag je bij om iets extra’s te kunnen doen voor de jeugd van Hockey Club Kampen.
  • De club van 50 bepaalt de besteding.

  Reglementen:De reglementen van de Club van 50 zijn kort en duidelijk.
  • Onafhankelijk van het bestuur van de vereniging.
  • Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte bankrekening.
  • Ondersteunt de vereniging met concrete zaken.
  • Zichtbare ondersteuning voor haar jeugdleden.
  • De uitingen op het club van 50 bord zijn niet aanstoot gevend.
  • Iedereen kan lid worden van de club van 50 voor € 50,-- per verenigingsjaar.
  • Het lidmaatschap loopt van najaar tot en met zomer.
  • U kunt lid worden voor een jaar, meerdere jaren of voor het leven.

  Nadere informatie [email protected].

  Klik hier voor de ledenlijst voor de "Club van 50"